Kết quả thi Tin học A của tháng 01/2018 và kết quả thi THA tháng 12/2017 (1253)

Kết quả thi Tin học A của tháng 01/2018

Kết quả thi Tin học A ngày 11/11/2017 và ngày 25/11/2017 (1626)

Kết quả thi Tin học A ngày 11/11/2017 và ngày 25/11/2017

Kết quả thi Tin học A ngày 28/10/2017 (1162)

Kết quả thi Tin học A ngày 28/10/2017

Kết quả thi Tin học A ngày 22/08/2017 và 26/08/2017 (1187)

Kết quả thi Tin học A ngày 22/08/2017 và 26/08/2017 - Ngày thi lại: chiều thứ bảy ngày 09/09/2017, lúc 13g30 - Địa điểm thi lại:  F7.8 - Hạn đăng ký thi lại: đến 16g00, ngày 08/09/2017.  

Kết quả thi Tin học A ngày 08/07/2017 và 15/07/2017 – Kết quả thi phụ 08/07/2017 (1862)

Kết quả thi Tin học A ngày 08/07/2017 và 15/07/2017 – Kết quả thi phụ 08/07/2017

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp