Kết quả thi Tin học A ngày 07/12/2019 (79)

Kết quả thi Tin học A của tháng 12/2019

Kết quả thi Tin học A ngày 16/11/2019 (567)

Kết quả thi Tin học A của tháng 11/2019

Kết quả thi Tin học A ngày 19/10/2019 (1169)

Kết quả thi Tin học A của tháng 10/2019

Kết quả thi Tin học A ngày 14/09/2019 (1527)

Kết quả thi Tin học A của tháng 9/2019

Kết quả thi Tin học A ngày 10/08/2019 (2440)

Kết quả thi Tin học A của tháng 8/2019

Kết quả thi Tin học A ngày 03/08/2019 (1548)

Kết quả thi Tin học A của tháng 8/2019

Kết quả thi Tin học A ngày 13/07/2019 và 20/07/2019 (2159)

Kết quả thi Tin học A của tháng 7/2019

Kết quả thi Tin học A ngày 15/06/2019 (2847)

Kết quả thi Tin học A của tháng 6/2019

Kết quả thi Tin học A ngày 25/05/2019 (2664)

Kết quả thi Tin học A của tháng 5/2019

Kết quả thi Tin học A ngày 06/04/2019 và 20/04/2019 (2472)

Kết quả thi Tin học A của tháng 4/2019

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp