Kết quả thi Tin học A ngày 10/11/2018 (222)

Kết quả thi Tin học A của tháng 11/2018

Kết quả thi Tin học A ngày 20/10/2018 (1758)

Kết quả thi Tin học A của tháng 10/2018

Kết quả thi Tin học A ngày 15/09/2018 (1873)

Kết quả thi Tin học A của tháng 09/2018

Kết quả thi Tin học A tháng 08/2018 (từ ngày 04/08/2018 đến 25/08/2018) (2055)

Kết quả thi Tin học A của tháng 08/2018

Kết quả thi Tin học A ngày 07/07/2018 (đợt 1) và 21/07/2018 (đợt 2) (2270)

Kết quả thi Tin học A của tháng 07/2018

Kết quả thi Tin học A ngày 09/06/2018 (đợt 1) và 16/06/2018 (đợt 2) (2719)

Kết quả thi Tin học A của tháng 06/2018

Kết quả thi Tin học A ngày 12/05/2018 và 19/05/2018 (2887)

Kết quả thi Tin học A của tháng 05/2018

Kết quả thi Tin học A ngày 14/04/2018 và ngày 21/04/2018 (2060)

Kết quả thi Tin học A của tháng 04/2018

Kết quả thi Tin học A của ngày 17/03/2018 và tháng 01/2018 (1862)

Kết quả thi Tin học A của tháng 03/2018

Kết quả thi Tin học A của tháng 01/2018 và kết quả thi THA tháng 12/2017 (1621)

Kết quả thi Tin học A của tháng 01/2018

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp