Kết quả thi Tin học A ngày 13/05/2017 (2254)

Kết quả thi Tin học A ngày 13/05/2017

Kết quả thi Tin học A ngày 08/04/2017 và 15/04/2017 (1752)

Kết quả thi Tin học A ngày 08/04/2017 và 15/04/2017

Kết quả thi Tin học A ngày 11/03/2017 – Thi phụ ngày 08/04/2017 (1163)

Kết quả thi Tin học A ngày 11/03/2017 và thi phụ ngày 08/04/2017

Kết quả thi Tin học A ngày 18/02/2017 và 11/03/2017 (706)

Kết quả thi Tin học A ngày 18/02/2017 và 11/03/2017

Kết quả thi Tin học A ngày 07/01/2017 và kỳ thi phụ ngày 07/01/2017 (1194)

Kết quả thi Tin học A ngày 07/01/2017

Kết quả thi Tin học A ngày 10/12/2016 (1296)

Kết quả thi Tin học A ngày 10/12/2016

Kết quả thi lại Tin học A ngày 05/12/2016 của kỳ thi Tin học A ngày 12/11/2016 (720)

Kết quả thi lại Tin học A ngày 05/12/2016 của kỳ thi Tin học A ngày 12/11/2016

Kết quả thi lại Tin học A ngày 31/10/2016 của kỳ thi Tin học A ngày 15/10/2016 (206)

Kết quả thi lại Tin học A ngày  31/10/2016 của kỳ thi Tin học A ngày 15/10/2016

Kết quả thi Tin học A ngày 12/11/2016 (1385)

Kết quả thi Tin học A ngày 12/11/2016

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp