Slider with ID 2 is not found

Kết quả thi Tin học A ngày 08/04/2017 và 15/04/2017 (2045)

Kết quả thi Tin học A ngày 08/04/2017 và 15/04/2017

Kết quả thi Tin học A ngày 08/04/2017
Kết quả thi Tin học A ngày 15/04/2017

- Ngày thi lại: 13g00, chiều thứ bảy ngày 13/05/2017.
- Phòng thi:  F7.8
- Hạn đăng ký thi lại: đến 16g00, ngày 12/05/2017.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp