Ngày thi: thứ bảy, 17/10/2020

Phòng thi: F7.1

- Thí sinh có số báo danh từ K71-001 đến K71-199 sẽ thi lúc 13g30

- Thí sinh có số báo danh từ K71-200 trở đi sẽ thi lúc 15g00