Sinh viên thuộc các lớp K73 chưa đăng ký thi vào tháng 01/2022 thì vào xem danh sách để đăng ký thi tháng 05/2022, sẽ thực hiện như sau:

  • Vào google classroom
  • Dùng tài khoản MSSV@caothang.edu.vn đăng nhập
  • Khi xuất hiện màn hình Google Lớp học thì bấm vào dấu + tại góc phải trên chọn Tham gia lớp học
  • Gõ mã lớp là aa3fojc để xem hướng dẫn đóng lệ phí thi