Tra cứu kết quả thi

Tra cứu điểm thi theo MSSV hoặc SBD

 • MSSV: 0308161134
 • SBD: K69-433
 • Lớp: CÐ ĐTTT 16B
 • Ngày sinh: 05/02/1998
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc

Tổng điểm: , Xếp loại:


 • Ngày thi: 23/05/2020
 • Giờ thi: 12H30
 • Phòng thi: F7.1
 • Lập trình C++: 14
 • MS Word: 14
 • MS Excel: 17
 • MS Powerpoint: 13