Câu hỏi thường gặp

Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất

Trả lời: Học viên đến văn phòng trung tâm điền vào mẫu đơn xin xác nhận đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nộp tại trung tâm trong vòng 1 tuần hoặc tối đa 10 ngày kể từ lúc nộp đơn sẽ được cấp giấy xác nhận là đã có chứng chỉ và mang giấy xác nhận này đến phòng Đào tạo sẽ rút được bằng Tốt nghiệp.

Trả lời: Chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) do trường CĐ KT Cao Thắng cấp không có qui định thời gian hết hạn nên em có thể sử dụng bất kỳ thời điểm nào.

Trả lời: Em được quyền đăng ký thi nhiều lần và nếu thi đậu thì em sẽ được cấp đầy đủ các chứng chỉ.