# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 ORCAD _ E-learning (K39) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 05/10/2021 370,000 đồng Đăng Ký
2 AutoCAD 2D _ E-learning (K73) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 04/10/2021 370,000 đồng Đăng Ký
3 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K73) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g30 28/09/2021 470,000 đồng
4 AutoCAD 2D _ E-learning (K73) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 27/09/2021 370,000 đồng
5 AutoCAD 2D _ E-learning (K73) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 21/09/2021 370,000 đồng
6 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K73) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g30 20/09/2021 470,000 đồng
7 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K73) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g30 06/09/2021 470,000 đồng
8 AutoCAD 2D _ E-learning (K73) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 16/08/2021 370,000 đồng
9 ORCAD _ E-learning (K39) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 10/08/2021 370,000 đồng
10 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K73) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g30 27/07/2021 470,000 đồng
11 AutoCAD 2D _ E-learning (K73) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 26/07/2021 370,000 đồng
12 ORCAD _ E-learning (K39) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 20/07/2021 370,000 đồng
13 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K73) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g30 06/07/2021 470,000 đồng
14 AutoCAD 2D _ E-learning (K73) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 30/06/2021 370,000 đồng
15 ORCAD _ E-learning (K39) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 21/06/2021 370,000 đồng
16 AutoCAD 2D _ E-learning (K73) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g30 15/06/2021 370,000 đồng
17 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K73) Thứ 7-CN 7g30 đến 11g00 12/06/2021 470,000 đồng
18 AutoCAD 2D _ E-learning (K73) Thứ 2-4-6 18g30 đến 20g30 07/06/2021 370,000 đồng
19 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K73) Thứ 2-4-6 18g30 đến 20g30 31/05/2021 470,000 đồng
20 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K73) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 18/05/2021 470,000 đồng
21 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K73) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 08/05/2021 470,000 đồng
22 Autocad 2D (K73) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 08/05/2021 370,000 đồng
23 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K72) Thứ 2-4-6 18g30 đến 20g30 19/04/2021 470,000 đồng
24 AutoCAD 2D _ E-learning (K72) Thứ 2-4-6 18g30 đến 20g30 14/04/2021 370,000 đồng
25 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K72) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g00 15/03/2021 470,000 đồng
26 Autocad 2D (K72) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 13/03/2021 370,000 đồng
27 AutoCAD 2D _ E-learning (K72) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g30 09/03/2021 370,000 đồng
28 ORCAD _ E-learning (K72) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g30 09/03/2021 370,000 đồng
29 AutoCAD 2D _ E-learning (K72) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g30 08/03/2021 370,000 đồng
30 ORCAD _ E-learning (K72) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g30 08/03/2021 370,000 đồng
31 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K72) Thứ 7-CN 8g00 đến 11g00 06/03/2021 470,000 đồng
32 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K72) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g00 02/03/2021 470,000 đồng
33 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K72) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g00 01/03/2021 470,000 đồng
34 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K72) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 11/01/2021 470,000 đồng
35 ORCAD (K38) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 11/01/2021 370,000 đồng
36 Autocad 2D (K72) Thứ 2-4-5-6 17g30 đến 20g30 11/01/2021 370,000 đồng
37 Autocad 2D (K72) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 09/01/2021 370,000 đồng
38 Autocad 2D (K72) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 07/01/2021 370,000 đồng
39 Autocad 2D (K72) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 06/01/2021 370,000 đồng