# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K75) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 19/05/2022 570,000 đồng
2 AutoCAD 2D _ E-learning (K75) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g30 17/05/2022 370,000 đồng
3 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K75) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 16/05/2022 570,000 đồng
4 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K75) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 11/05/2022 570,000 đồng
5 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K75) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 04/05/2022 570,000 đồng
6 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 19/04/2022 570,000 đồng
7 ORCAD (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 18/04/2022 370,000 đồng
8 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 13/04/2022 370,000 đồng
9 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 06/04/2022 570,000 đồng
10 CAD 3D (K1) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 05/04/2022 370,000 đồng
11 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 04/04/2022 370,000 đồng
12 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 04/04/2022 570,000 đồng
13 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 29/03/2022 570,000 đồng
14 ORCAD (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 28/03/2022 370,000 đồng
15 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 28/03/2022 370,000 đồng
16 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 23/03/2022 370,000 đồng
17 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 22/03/2022 570,000 đồng
18 ORCAD _ E-learning (K40) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 15/03/2022 370,000 đồng
19 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 14/03/2022 370,000 đồng
20 ORCAD _ E-learning (K40) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 08/03/2022 370,000 đồng
21 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 08/03/2022 570,000 đồng
22 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 07/03/2022 370,000 đồng
23 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g15 28/02/2022 570,000 đồng
24 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 22/02/2022 370,000 đồng
25 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g15 21/02/2022 570,000 đồng
26 ORCAD _ E-learning (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 21/02/2022 370,000 đồng
27 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 17/02/2022 370,000 đồng
28 ORCAD _ E-learning (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 16/02/2022 370,000 đồng
29 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g15 14/02/2022 570,000 đồng
30 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g15 10/01/2022 570,000 đồng