# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 26/09/2020 450,000 đồng Đăng Ký
2 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 23/09/2020 450,000 đồng Đăng Ký
3 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 22/09/2020 450,000 đồng
4 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 21/09/2020 450,000 đồng
5 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 14/09/2020 450,000 đồng
6 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-3-4-5-6-7 12g30 đến 17g30 08/09/2020 450,000 đồng
7 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-3-4-5-6-7 7g00 đến 11g30 07/09/2020 450,000 đồng
8 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-3-4-5-6 12g30 đến 17g00 03/09/2020 450,000 đồng
9 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-3-4-5-6-7 7g00 đến 12g00 11/08/2020 450,000 đồng