# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K73) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 18/05/2021 470,000 đồng
2 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K73) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 08/05/2021 470,000 đồng
3 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K72) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 11/01/2021 470,000 đồng