# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Autocad 2D (K70) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 26/09/2020 350,000 đồng Đăng Ký
2 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 23/09/2020 350,000 đồng Đăng Ký
3 Autocad 2D (K70) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 22/09/2020 350,000 đồng
4 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 21/09/2020 350,000 đồng
5 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 07/09/2020 350,000 đồng
6 Autocad 2D (K70) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 05/09/2020 350,000 đồng
7 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 12g30 đến 17g00 31/08/2020 350,000 đồng
8 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 12g30 đến 17g00 17/08/2020 350,000 đồng
9 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 7g00 đến 11g30 17/08/2020 350,000 đồng