# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Autocad 2D (K73) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 08/05/2021 370,000 đồng
2 Autocad 2D (K72) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 13/03/2021 370,000 đồng
3 Autocad 2D (K72) Thứ 2-4-5-6 17g30 đến 20g30 11/01/2021 370,000 đồng
4 Autocad 2D (K72) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 09/01/2021 370,000 đồng
5 Autocad 2D (K72) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 07/01/2021 370,000 đồng
6 Autocad 2D (K72) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 06/01/2021 370,000 đồng