# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Autocad 2D (K78) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 06/12/2022 420,000 đồng Đăng Ký
2 Autocad 2D (K78) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 03/12/2022 420,000 đồng
3 Autocad 2D (K78) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 21/11/2022 420,000 đồng
4 Autocad 2D (K78) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 12/11/2022 420,000 đồng
5 Autocad 2D (K78) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 08/11/2022 420,000 đồng
6 Autocad 2D (K77) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 25/10/2022 420,000 đồng
7 Autocad 2D (K77) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 22/10/2022 420,000 đồng
8 Autocad 2D (K77) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 10/10/2022 420,000 đồng
9 Autocad 2D (K76) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 24/09/2022 420,000 đồng
10 Autocad 2D (K76) Thứ 3-5-7 (Online) 18g00-20g30 20/09/2022 420,000 đồng
11 Autocad 2D (K76) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 19/09/2022 420,000 đồng
12 Autocad 2D (K75) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 13/08/2022 370,000 đồng
13 Autocad 2D (K75) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 02/08/2022 370,000 đồng
14 Autocad 2D (K75) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 01/08/2022 370,000 đồng
15 Autocad 2D (K75) Thứ 2-4-6 (F7.10) 17g30 đến 20g30 18/07/2022 370,000 đồng