# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 ORCAD (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 18/04/2022 370,000 đồng
2 ORCAD (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 28/03/2022 370,000 đồng