# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Vẽ điện tử (K54) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 18/06/2024 450,000 đồng Đăng Ký
2 Vẽ điện tử (K88) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 17/06/2024 450,000 đồng Đăng Ký
3 Vẽ điện tử (K54) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 10/06/2024 450,000 đồng
4 Vẽ điện tử (K54) 3-5-7 (Trực tiếp) 18h-20h30 04/06/2024 450,000 đồng
5 Vẽ điện tử (K54) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 03/06/2024 450,000 đồng
6 Vẽ điện tử (K54) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 27/05/2024 450,000 đồng
7 Vẽ điện tử (K54) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 12h30-17h 27/05/2024 450,000 đồng
8 Vẽ điện tử (K54) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 21/05/2024 450,000 đồng
9 Vẽ điện tử (K54) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 20/05/2024 450,000 đồng
10 Vẽ điện tử (K53) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 26/04/2024 450,000 đồng
11 Vẽ điện tử (K53) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 22/04/2024 450,000 đồng
12 Vẽ điện tử (K53) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 15/04/2024 450,000 đồng
13 Vẽ điện tử (K53) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 19/03/2024 450,000 đồng
14 Vẽ điện tử (K53) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 18/03/2024 450,000 đồng
15 Vẽ điện tử (K52) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 23/02/2024 450,000 đồng
16 Vẽ điện tử (K52) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 19/02/2024 450,000 đồng