# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 ORCAD (K36) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 06/10/2020 350,000 đồng Đăng Ký
2 ORCAD (K36) Thứ 2-3-4-5-6-7 12g30 đến 17g00 14/09/2020 350,000 đồng
3 ORCAD (K36) Thứ 2-3-4-5-6-7 7g00 đến 11g30 31/08/2020 350,000 đồng
4 ORCAD (K36) Thứ 2-3-4-5-6-7 7g00 đến 11g30 10/08/2020 350,000 đồng