# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Vẽ điện tử (Orcad) (K44) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 05/12/2022 420,000 đồng
2 Vẽ điện tử (Orcad) (K44) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 03/12/2022 420,000 đồng
3 Vẽ điện tử (Orcad) (K44) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 21/11/2022 420,000 đồng
4 Vẽ điện tử (Orcad) (K44) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 07/11/2022 420,000 đồng
5 Vẽ điện tử (Orcad) (K43) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 25/10/2022 420,000 đồng
6 Vẽ điện tử (Orcad) (K43) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 22/10/2022 420,000 đồng
7 Vẽ điện tử (Orcad) (K43) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 10/10/2022 420,000 đồng
8 Vẽ điện tử (Orcad) (K42) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 20/09/2022 420,000 đồng
9 Vẽ điện tử (Orcad) (K42) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 19/09/2022 420,000 đồng
10 Vẽ điện tử (Orcad) (K41) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 16/08/2022 370,000 đồng
11 Vẽ điện tử (Orcad) (K41) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 01/08/2022 370,000 đồng
12 Vẽ điện tử (Orcad) (K41) Thứ 2-4-6 (F6.3) 17g30 đến 20g30 04/07/2022 370,000 đồng
13 Vẽ điện tử (Orcad) (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 18/04/2022 370,000 đồng
14 Vẽ điện tử (Orcad) (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 28/03/2022 370,000 đồng