# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 ORCAD (K36) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 06/10/2020 350,000 đồng Đăng Ký
2 Ứng dụng CNTT CB - Elearning (K70) Thứ 2-4-6 19g00 đến 20g30 05/10/2020 450,000 đồng Đăng Ký
3 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 26/09/2020 450,000 đồng Đăng Ký
4 Autocad 2D (K70) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 26/09/2020 350,000 đồng Đăng Ký
5 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 23/09/2020 450,000 đồng Đăng Ký
6 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 23/09/2020 350,000 đồng Đăng Ký
7 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 22/09/2020 450,000 đồng
8 Autocad 2D (K70) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 22/09/2020 350,000 đồng
9 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 21/09/2020 450,000 đồng
10 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 21/09/2020 350,000 đồng
11 ORCAD (K36) Thứ 2-3-4-5-6-7 12g30 đến 17g00 14/09/2020 350,000 đồng
12 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 14/09/2020 450,000 đồng
13 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-3-4-5-6-7 12g30 đến 17g30 08/09/2020 450,000 đồng
14 Ứng dụng CNTT CB - Elearning (K70) Thứ 2-3-4-5-6 7g30 đến 10g00 07/09/2020 450,000 đồng
15 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-3-4-5-6-7 7g00 đến 11g30 07/09/2020 450,000 đồng
16 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 07/09/2020 350,000 đồng
17 Autocad 2D (K70) Thứ 7-CN 7g00 đến 11g30 05/09/2020 350,000 đồng
18 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-3-4-5-6 12g30 đến 17g00 03/09/2020 450,000 đồng
19 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 12g30 đến 17g00 31/08/2020 350,000 đồng
20 ORCAD (K36) Thứ 2-3-4-5-6-7 7g00 đến 11g30 31/08/2020 350,000 đồng
21 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 12g30 đến 17g00 17/08/2020 350,000 đồng
22 Autocad 2D (K70) Thứ 2-4-6 7g00 đến 11g30 17/08/2020 350,000 đồng
23 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K70) Thứ 2-3-4-5-6-7 7g00 đến 12g00 11/08/2020 450,000 đồng
24 ORCAD (K36) Thứ 2-3-4-5-6-7 7g00 đến 11g30 10/08/2020 350,000 đồng