# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K79) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00 đến 20g30 20/12/2022 640,000 đồng
2 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K79) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g30 20/12/2022 640,000 đồng
3 Autocad 2D (K79) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00 đến 20g30 20/12/2022 420,000 đồng
4 Vẽ điện tử (K45) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g30 19/12/2022 420,000 đồng
5 AutoCAD 2D _ E-learning (K79) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g30 19/12/2022 420,000 đồng
6 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K79) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00 đến 20g30 19/12/2022 640,000 đồng
7 Autocad 2D (K79) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00 đến 20g30 19/12/2022 420,000 đồng
8 Vẽ điện tử (k45) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00 đến 20g30 19/12/2022 420,000 đồng
9 Autocad 2D (K79) Thứ 7 - CN (trực tiếp) 7h - 11h30 17/12/2022 420,000 đồng
10 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K79) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 12/12/2022 640,000 đồng
11 Autocad 2D (K79) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 12/12/2022 420,000 đồng
12 Vẽ điện tử (K45) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 12/12/2022 420,000 đồng
13 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K79) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g30 12/12/2022 640,000 đồng
14 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K78) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 06/12/2022 640,000 đồng
15 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K78) Thứ 3-5-7 (Online) 18g00-20g30 06/12/2022 640,000 đồng
16 Autocad 2D (K78) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 06/12/2022 420,000 đồng
17 AutoCAD 2D _ E-learning (K78) Thứ 3-5-7 (Online) 18g00-20g30 06/12/2022 420,000 đồng
18 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K78) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 05/12/2022 640,000 đồng
19 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K78) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 05/12/2022 640,000 đồng
20 AutoCAD 2D _ E-learning (K78) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 05/12/2022 420,000 đồng
21 Vẽ điện tử (K44) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 05/12/2022 420,000 đồng
22 Autocad 2D (K78) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 03/12/2022 420,000 đồng
23 AutoCAD 2D _ E-learning (K78) Thứ 7-CN (E-Learning) 7g00-11g30 03/12/2022 420,000 đồng
24 Vẽ điện tử (K44) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 03/12/2022 420,000 đồng
25 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K78) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 26/11/2022 640,000 đồng
26 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K78) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 21/11/2022 640,000 đồng
27 Autocad 2D (K78) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 21/11/2022 420,000 đồng
28 AutoCAD 2D _ E-learning (K78) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 21/11/2022 420,000 đồng
29 Vẽ điện tử (K44) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 21/11/2022 420,000 đồng
30 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K78) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 15/11/2022 640,000 đồng
31 Autocad 2D (K78) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 12/11/2022 420,000 đồng
32 AutoCAD 2D _ E-learning (K78) Thứ 7-CN (Online) 7g00-11g30 12/11/2022 420,000 đồng
33 AutoCAD 2D _ E-learning (K78) Thứ 3-5-7 (Online) 18g00-20g30 08/11/2022 420,000 đồng
34 Autocad 2D (K78) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 08/11/2022 420,000 đồng
35 AutoCAD 2D _ E-learning (K78) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 07/11/2022 420,000 đồng
36 Vẽ điện tử (K44) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 07/11/2022 420,000 đồng
37 Vẽ điện tử_E-learning (K44) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 07/11/2022 420,000 đồng
38 Thi cấp chứng nhận Ứng dụng CNTT CB (dành cho Thí sinh tự do) (K77) Thứ 7, 05/11/2022 (Trực tiếp) 7g30-17g30 05/11/2022 170,000 đồng
39 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K77) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 01/11/2022 640,000 đồng
40 Autocad 2D (K77) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 25/10/2022 420,000 đồng
41 Vẽ điện tử (K43) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 25/10/2022 420,000 đồng
42 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K77) Thứ 3-5-7 (Online) 18g00-20g30 25/10/2022 640,000 đồng
43 AutoCAD 2D _ E-learning (K77) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 24/10/2022 420,000 đồng
44 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K77) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 24/10/2022 640,000 đồng
45 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K77) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 24/10/2022 640,000 đồng
46 Autocad 2D (K77) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 22/10/2022 420,000 đồng
47 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K77) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 22/10/2022 640,000 đồng
48 Vẽ điện tử (K43) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 22/10/2022 420,000 đồng
49 Autocad 2D (K77) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 10/10/2022 420,000 đồng
50 Vẽ điện tử (K43) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 10/10/2022 420,000 đồng
51 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K76) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 24/09/2022 640,000 đồng
52 Autocad 2D (K76) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 24/09/2022 420,000 đồng
53 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K76) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 20/09/2022 640,000 đồng
54 Autocad 2D (K76) Thứ 3-5-7 (Online) 18g00-20g30 20/09/2022 420,000 đồng
55 Vẽ điện tử (K42) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 20/09/2022 420,000 đồng
56 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K76) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 19/09/2022 640,000 đồng
57 Autocad 2D (K76) Thứ 2-4-6 (Online) 18g00-20g30 19/09/2022 420,000 đồng
58 Vẽ điện tử (K42) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 19/09/2022 420,000 đồng
59 Vẽ điện tử (K41) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 16/08/2022 370,000 đồng
60 Autocad 2D (K75) Thứ 7-CN (trực tiếp) 7g00-11g30 13/08/2022 370,000 đồng
61 AutoCAD 2D _ E-learning (K75) Thứ 7-CN (E-Learning) 7g00-11g30 06/08/2022 370,000 đồng
62 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K75) Thứ 7-CN (E-Learning) 7g00-11g30 06/08/2022 570,000 đồng
63 Autocad 2D (K75) Thứ 3-5-7 (trực tiếp) 18g00-20g30 02/08/2022 370,000 đồng
64 AutoCAD 2D _ E-learning (K75) Thứ 3-5-7 (E-Learning) 18g00-20g30 02/08/2022 370,000 đồng
65 Vẽ điện tử_E-learning (K41) Thứ 3-5-7 (E-Learning) 18g00-20g30 02/08/2022 370,000 đồng
66 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K75) Thứ 3-5-7 (E-Learning) 18g00-20g30 02/08/2022 570,000 đồng
67 Autocad 2D (K75) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 01/08/2022 370,000 đồng
68 CAD 3D (K2) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 01/08/2022 370,000 đồng
69 Vẽ điện tử (K41) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) 18g00-20g30 01/08/2022 370,000 đồng
70 AutoCAD 2D _ E-learning (K75) Thứ 2-4-6 (E-Learning) 18g00-20g30 01/08/2022 370,000 đồng
71 Vẽ điện tử_E-learning (K75) Thứ 2-4-6 (E-Learning) 18g00-20g30 01/08/2022 370,000 đồng
72 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K75) Thứ 2-4-6 (E-Learning) 18g00-20g30 01/08/2022 570,000 đồng
73 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K75) Thứ 3-5-7 (Online) từ 18g00 đến 20g30 19/07/2022 570,000 đồng
74 Autocad 2D (K75) Thứ 2-4-6 (F7.10) 17g30 đến 20g30 18/07/2022 370,000 đồng
75 CAD 3D (K2) Thứ 2-4-6 (F7.9) 17g30 đến 20g30 11/07/2022 370,000 đồng
76 AutoCAD 2D _ E-learning (K75) Thứ 3-5-7 (online) 17g30 đến 20g30 05/07/2022 370,000 đồng
77 Vẽ điện tử (K41) Thứ 2-4-6 (F6.3) 17g30 đến 20g30 04/07/2022 370,000 đồng
78 AutoCAD 2D _ E-learning (K75) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g30 14/06/2022 370,000 đồng
79 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K75) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 19/05/2022 570,000 đồng
80 AutoCAD 2D _ E-learning (K75) Thứ 3-5-7 18g00 đến 20g30 17/05/2022 370,000 đồng
81 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K75) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 16/05/2022 570,000 đồng
82 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K75) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 11/05/2022 570,000 đồng
83 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K75) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 04/05/2022 570,000 đồng
84 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 19/04/2022 570,000 đồng
85 Vẽ điện tử (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 18/04/2022 370,000 đồng
86 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 13/04/2022 370,000 đồng
87 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 06/04/2022 570,000 đồng
88 CAD 3D (K1) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 05/04/2022 370,000 đồng
89 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 04/04/2022 370,000 đồng
90 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 (online) 18g00 đến 20g15 04/04/2022 570,000 đồng
91 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 29/03/2022 570,000 đồng
92 Vẽ điện tử (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 28/03/2022 370,000 đồng
93 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 28/03/2022 370,000 đồng
94 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 23/03/2022 370,000 đồng
95 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 22/03/2022 570,000 đồng
96 Vẽ điện tử_E-learning (K40) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 15/03/2022 370,000 đồng
97 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 14/03/2022 370,000 đồng
98 Vẽ điện tử_E-learning (K40) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 08/03/2022 370,000 đồng
99 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 3-5-7 (online) 18g00 đến 20g15 08/03/2022 570,000 đồng
100 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 07/03/2022 370,000 đồng
101 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g15 28/02/2022 570,000 đồng
102 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 22/02/2022 370,000 đồng
103 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g15 21/02/2022 570,000 đồng
104 Vẽ điện tử_E-learning (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 21/02/2022 370,000 đồng
105 AutoCAD 2D _ E-learning (K74) Thứ 3-5-7 17g30 đến 20g30 17/02/2022 370,000 đồng
106 Vẽ điện tử_E-learning (K40) Thứ 2-4-6 17g30 đến 20g30 16/02/2022 370,000 đồng
107 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g15 14/02/2022 570,000 đồng
108 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K74) Thứ 2-4-6 18g00 đến 20g15 10/01/2022 570,000 đồng