# Khoá học Buổi học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
1 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 18/06/2024 700,000 đồng Đăng Ký
2 Vẽ điện tử (K54) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 18/06/2024 450,000 đồng Đăng Ký
3 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 17/06/2024 700,000 đồng Đăng Ký
4 Ứng dụng CNTT CB (học+thi)-ELearning (K88) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 17/06/2024 700,000 đồng Đăng Ký
5 CAD cơ bản (K88) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 17/06/2024 450,000 đồng Đăng Ký
6 CAD cơ bản (K88) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 17/06/2024 450,000 đồng Đăng Ký
7 Vẽ điện tử (K88) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 17/06/2024 450,000 đồng Đăng Ký
8 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 17/06/2024 700,000 đồng Đăng Ký
9 CAD cơ bản (K88) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 17/06/2024 450,000 đồng Đăng Ký
10 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Thứ 7 & CN 7h-11h30 15/06/2024 700,000 đồng Đăng Ký
11 CAD cơ bản (K88) Thứ 7 & CN 7h-11h30 15/06/2024 450,000 đồng Đăng Ký
12 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 10/06/2024 700,000 đồng
13 Vẽ điện tử (K54) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 10/06/2024 450,000 đồng
14 CAD cơ bản (K88) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 10/06/2024 450,000 đồng
15 Vẽ điện tử (K54) 3-5-7 (Trực tiếp) 18h-20h30 04/06/2024 450,000 đồng
16 CAD cơ bản (K88) 3-5-7 (Trực tiếp) 18h-20h30 04/06/2024 450,000 đồng
17 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) 3-5-7 (Trực tiếp) 18h-20h30 04/06/2024 700,000 đồng
18 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K88) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 03/06/2024 700,000 đồng
19 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 03/06/2024 700,000 đồng
20 CAD cơ bản (K88) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 03/06/2024 450,000 đồng
21 CAD cơ bản_Elearning (K88) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 03/06/2024 450,000 đồng
22 Vẽ điện tử (K54) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 03/06/2024 450,000 đồng
23 CAD cơ bản (K88) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 27/05/2024 450,000 đồng
24 Vẽ điện tử (K54) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 27/05/2024 450,000 đồng
25 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 27/05/2024 700,000 đồng
26 CAD cơ bản (K88) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 12h30-17h 27/05/2024 450,000 đồng
27 Vẽ điện tử (K54) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 12h30-17h 27/05/2024 450,000 đồng
28 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 12h30-17h 27/05/2024 700,000 đồng
29 CAD cơ bản (K88) Thứ 7 & CN 7h-11h30 25/05/2024 450,000 đồng
30 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Thứ 7 & CN 7h-11h30 25/05/2024 700,000 đồng
31 Thi cấp chứng nhận Ứng dụng CNTT CB (dành cho Thí sinh tự do) (K88) Thứ 7 7h30 - 17 h 25/05/2024 180,000 đồng
32 Thi cấp chứng nhận Ứng dụng CNTT CB (dành cho Thí sinh đã học tại Trung tâm Tin học Cao Thắng) (Dành cho học viên đã học khóa K86) Thứ 7 7h30 - 17h 25/05/2024 120,000 đồng
33 CAD cơ bản (K88) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 21/05/2024 450,000 đồng
34 Vẽ điện tử (K54) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 21/05/2024 450,000 đồng
35 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 21/05/2024 700,000 đồng
36 CAD cơ bản (K88) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 20/05/2024 450,000 đồng
37 Vẽ điện tử (K54) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 20/05/2024 450,000 đồng
38 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K88) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 20/05/2024 700,000 đồng
39 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K88) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 20/05/2024 700,000 đồng
40 CAD cơ bản_Elearning (K88) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 20/05/2024 450,000 đồng
41 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K87) Thứ 7 & CN 7h-11h30 27/04/2024 700,000 đồng
42 Vẽ điện tử (K53) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 26/04/2024 450,000 đồng
43 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K87) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 23/04/2024 700,000 đồng
44 CAD cơ bản (K87) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 22/04/2024 450,000 đồng
45 Vẽ điện tử (K53) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 22/04/2024 450,000 đồng
46 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K87) Thứ 7 & CN 7h-11h30 20/04/2024 700,000 đồng
47 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K87) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 16/04/2024 700,000 đồng
48 CAD cơ bản (K87) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 15/04/2024 450,000 đồng
49 Vẽ điện tử (K53) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 15/04/2024 450,000 đồng
50 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K87) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 08/04/2024 700,000 đồng
51 Thi cấp chứng nhận Ứng dụng CNTT CB (dành cho Thí sinh tự do) (K87) Thứ 7 7h-11h30 30/03/2024 180,000 đồng
52 Thi cấp chứng nhận Ứng dụng CNTT CB (dành cho Thí sinh đã học tại Trung tâm Tin học Cao Thắng) (Thí sinh đã học Khóa K84,K85) Thứ 7 7h-11h30 30/03/2024 120,000 đồng
53 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K87) Thứ 7 & CN 7h-11h30 23/03/2024 700,000 đồng
54 CAD cơ bản (K87) Thứ 7 & CN 7h-11h30 23/03/2024 450,000 đồng
55 CAD cơ bản (K87) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 19/03/2024 450,000 đồng
56 Vẽ điện tử (K53) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 19/03/2024 450,000 đồng
57 CAD cơ bản (K87) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 18/03/2024 450,000 đồng
58 Vẽ điện tử (K53) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 18/03/2024 450,000 đồng
59 CAD cơ bản (K87) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 18/03/2024 450,000 đồng
60 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K86) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 27/02/2024 700,000 đồng
61 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K86) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 23/02/2024 700,000 đồng
62 Vẽ điện tử (K52) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 23/02/2024 450,000 đồng
63 CAD cơ bản (K86) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 23/02/2024 450,000 đồng
64 CAD cơ bản (K86) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 20/02/2024 450,000 đồng
65 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K86) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 20/02/2024 700,000 đồng
66 Vẽ điện tử (K52) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 19/02/2024 450,000 đồng
67 CAD cơ bản (K85) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 19/02/2024 450,000 đồng
68 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K86) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 19/02/2024 700,000 đồng
69 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K86) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 19/02/2024 700,000 đồng
70 CAD cơ bản (K86) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 19/02/2024 450,000 đồng
71 CAD cơ bản (K86) Thứ 7 & CN 7h-11h30 20/01/2024 450,000 đồng
72 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K86) Thứ 7 & CN 7h-11h30 20/01/2024 700,000 đồng
73 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K86) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 16/01/2024 700,000 đồng
74 Ứng dụng CNTT Cơ bản (K86) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 15/01/2024 700,000 đồng
75 Ứng dụng CNTT CB _ E-learning (K86) Thứ 2-4-6 (Online) Từ 18h - 20h30 15/01/2024 700,000 đồng
76 Ứng dụng CNTT CB (học + thi) (K86) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 15/01/2024 700,000 đồng
77 CAD cơ bản (K86) Từ thứ 2-7 (trực tiếp) 7h-11h30 15/01/2024 450,000 đồng
78 CAD cơ bản (K86) Thứ 3-5-7 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 09/01/2024 450,000 đồng
79 CAD cơ bản (K86) Thứ 2-4-6 (Trực tiếp) Từ 18h - 20h30 08/01/2024 450,000 đồng