Trung tâm đã cập nhật điểm vào hệ thống của trường. Đối với các sinh viên đã tốt nghiệp, các em có thể lên phòng đào tạo rút bằng tốt nghiệp. Khóa 20 sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trong tháng 9/2023.