Thời gian: 1.5 tháng
Học phí: 400.000 đồng

Tin học đại cương (22945)

Đây là môn học nằm tại HK1 trong chương trình môn học của tất cả các ngành học thuộc các  hệ đào tạo Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp, Trung cấp nghề của trường.

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp