Slider with ID 2 is not found

Đề thi mẫu Tin Học A – Power Point (57414)

Học viên download đề thi mẫu Tin Học A môn Power Point:

1. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 1

Download (PDF, 214KB)

2. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 2

Download (PDF, 264KB)

3. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 3

Download (PDF, 278KB)

4. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 4

Download (PDF, 193KB)

5. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 5

Download (PDF, 510KB)

6. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 6

Download (PDF, 457KB)

7. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 7

Download (PDF, 385KB)

8. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 8

Download (PDF, 448KB)

9. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 9

Download (PDF, 490KB)

10. Đề thi mẫu Tin Học A Power Point Đề số 10

Download (PDF, 378KB)

Số lượt xem: (57414)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp