Slider with ID 2 is not found

Kết quả thi Tin học A ngày 10/06/2017 và kết quả thi Tin học A tháng 05/2017 (3049)

Kết quả thi Tin học A ngày 10/06/2017

Kết quả thi Tin học A ngày 10/06/2017
Kết quả thi Tin học A tháng 05/2017

- Ngày thi lại: chiều thứ bảy ngày 08/07/2017.
  + Các phòng thi ngày 10/06/2017 ca 12h30 sẽ thi lại lúc 13h20, ngày 08/07/2017
  + Các phòng thi khác còn lại sẽ thi lúc 14h30, ngày 08/07/2017.
- Địa điểm thi lại:  F7.8
- Hạn đăng ký thi lại: đến 16g00, ngày 07/07/2017.
 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp