Slider with ID 2 is not found

Kết quả thi Tin học A tháng 08/2018 (từ ngày 04/08/2018 đến 25/08/2018) (2455)

Kết quả thi Tin học A của tháng 08/2018

Kết quả thi Tin học A tháng 08/2018 (từ ngày 04/08/2018 đến 25/08/2018)

Kết quả thi Tin học A tháng 07/2018 đã cập nhật điểm thi lại

- Ngày thi lại: + đợt 1 là chiều thứ bảy ngày 15/09/2018, lúc 13g30
- Ngày thi lại: + đợt 2 là chiều thứ bảy ngày 22/09/2018, lúc 13g30
- Địa điểm thi lại: F7.8
- Hạn đăng ký thi lại: đến 16g30, ngày 14/09/2018.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp