Câu hỏi thường gặp (27801)

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?

Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất


Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Trả lời: Học viên đến văn phòng trung tâm điền vào mẫu đơn xin xác nhận đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nộp tại trung tâm trong vòng 1 tuần hoặc tối đa 10 ngày kể từ lúc nộp đơn sẽ được cấp giấy xác nhận là đã có chứng chỉ và mang giấy xác nhận này đến phòng Đào tạo sẽ rút được bằng Tốt nghiệp


Câu 3: Chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) em thi tại trường CĐ KT Cao Thắng có thời hạn mấy năm thì hết hạn sử dụng ?

Trả lời: Chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) do trường CĐ KT Cao Thắng cấp không có qui định thời gian hết hạn nên em có thể sử dụng bất kỳ thời điểm nào.


Câu 4: Em đã thi đậu chứng chỉ Tin học A nhưng xếp loại không cao vậy em có thể thi lại để lấy chứng chỉ khác không?

Trả lời: Em được quyền đăng ký thi nhiều lần và nếu thi đậu thì em sẽ được cấp đầy đủ các chứng chỉ.

 

Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Em làm mất chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) thì có được cấp lại chứng chỉ mới hay không?
Trả lời: Theo qui định của trường CĐ KT Cao Thắng thì chứng chỉ chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại trong các trường hợp bị hư hỏng hay mất)

Câu 2: Em đã thi đậu và đã có chứng chỉ Tin học A (hoặc chứng chỉ AutoCad) nhưng bị lạc mất thì làm thế nào để có thể nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề/trung cấp mà em đã học xong trong trường CĐ KT Cao Thắng?

Xem tiếp